instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics

En l'època de la revolució tecnològica, les comunicacions i els sistemes informàtics formen un pes indispensable per a qualsevol empresa que vulga optimitzar els seus recursos i reduïr costos innecessaris. Hi ha que estar preparat per aprofitar aquestes tecnologies que poden proporcionar-nos una eficència dels nostres recursos i amb conseqüència una millora de la productivitat.

Per això en WifiRàpid ofereix un servei d'estudi dels recursos i equips informàtics als nostres clients. Busquem solucions a les necessitats que puguen tenir al llarg de la seva vida empresarial, automatitzant i agilitzant aquests processos diaris que provoquen una càrrega de treball que impedeix millorar la producció i ser així més competitius.

Instal·lació i manteniment de sistemes informàtics

instal·lació

Instal·lació, gestió i configuració de d'equips, servidors i xarxes. Implementació de software adequat al seu model de negoci.

manteniment

Manteniment de servidors i ampliacions de xarxes. Solucions d'incidències presencials i remotes. Establiment de política de backups

manteniment de sistemes i equips informàtics

Tenir un manteniment adequat dels equips i sistemes informàtics és fonamental per a que la competivitat de l'empresa no decaiga. Per això es important mantindre els sistemes actualitzats per evitar intrusions no autoritzades que puguen accedir a dades confidèncials de la nostra organització. Un sistema operatiu actualitzat proporciona major seguretat davant els atacs externs, com també amplia les funcionalitats de les aplicacions utilitzades a l'activitat empresarial.

Conexions de xarxes, protocols de seguretat i backups, sincronització de dispositius, optimitzacions de bases de dades

Tenir emmagatzenades les dades de la teua empresa a resguard es important

Mantindre un protocol de còpies de seguretat és bàsic per un correcte funcionament de l'activitat, en cas de produir-se qualsevol incidència poder actuar ràpidament per a reestablir el sistema causant el menor impacte posible en l'activitat productiva.

Instal·lació, configuració i implementació de sistemes informàtics

Tota organització requereix d'un sistema informàtic adequat a la seua estructura empresarial. Per això oferim auditories informàtiques als nostres clients per comprovar si la política d'informàtica és la correcta per al desenvolupament de la seua activitat. Optimitzem els recursos disponibles i analitzem les posibles alternatives futures d'acord amb l'estratègia de l'empresa.

Utilitzem generalment programari de codi obert o lliure. Estudiem cada cas i apliquem la distribució que més rendiment pot donar segons els recursos informàtics en que disposa el client. En tot cas el client te la última paraula i pot escollir el programari que desitja.

Per què programari lliure o de codi obert?

  • Reducció de costos en llicències. Molts programes solen ser gratuïts o tenir un cost molt reduït.

  • Llibertat de modificar el codi. Pots personalitzar un programa o afegir noves funcionalitats.

  • Transparència i seguretat. Al visualitzar el codi pots asegurar-te que no hi ha codi maliciós.

  • Qualitat provada. El programari lliure té una comunitat molt activa on molts usuaris resolen els possibles errors.