manteniment de sistemes i equips informàtics

Tenir un manteniment adequat dels equips i sistemes informàtics és fonamental per a que la competivitat de l'empresa no decaiga. Per això es important mantindre els sistemes actualitzats per evitar intrusions no autoritzades que puguen accedir a dades confidèncials de la nostra organització. Un sistema operatiu actualitzat proporciona major seguretat davant els atacs externs, com també amplia les funcionalitats de les aplicacions utilitzades a l'activitat empresarial.

Conexions de xarxes, protocols de seguretat i backups, sincronització de dispositius, optimitzacions de bases de dades

Tenir emmagatzenades les dades de la teua empresa a resguard es important

Mantindre un protocol de còpies de seguretat és bàsic per un correcte funcionament de l'activitat, en cas de produir-se qualsevol incidència poder actuar ràpidament per a reestablir el sistema causant el menor impacte posible en l'activitat productiva.

s.o.

Establiment de sistemes operatius amb una òptima configuració adequada a l'activitat que exercisca l'empresa.

bb.dd

Optimització i restructuració de la base de dades per augmentar l'eficència i la reducció de la carrega de processos.

backups

Protocols de còpies de seguretat per a recuperar de les dades imprescindibles d'una empresa sense perjudicar el seu funcionament.

xarxes

Implementació de xarxes per a sincronitzar tots els sistemes informàtics de l'organització i disposar de les dades actualitzades en temps real.

Instal·lació, configuració i implementació de sistemes informàtics

Tota organització requereix d'un sistema informàtic adequat a la seua estructura empresarial. Per això oferim auditories informàtiques als nostres clients per comprovar si la política d'informàtica és la correcta per al desenvolupament de la seua activitat. Optimitzem els recursos disponibles i analitzem les posibles alternatives futures d'acord amb l'estratègia de l'empresa.

Utilitzem generalment programari de codi obert o lliure. Estudiem cada cas i apliquem la distribució que més rendiment pot donar segons els recursos informàtics en que disposa el client. En tot cas el client te la última paraula i pot escollir el programari que desitja.

Per què programari lliure o de codi obert?

  • Reducció de costos en llicències. Molts programes solen ser gratuïts o tenir un cost molt reduït.

  • Llibertat de modificar el codi. Pots personalitzar un programa o afegir noves funcionalitats.

  • Transparència i seguretat. Al visualitzar el codi pots asegurar-te que no hi ha codi maliciós.

  • Qualitat provada. El programari lliure té una comunitat molt activa on molts usuaris resolen els possibles errors.