En WifiRàpid ens prenem seriosament les teues dades personals, i volem informar-te amb tot detall el tratament de les teues dades en la nostra organització.

El responsable del tractament de les dades segons la normativa es WifiRàpid, S.L., situat al carrer Major, 92 de la població de L'Ènova amb codi postal 46669.

Pots contactar amb l'empresa per mitjà del número de telèfon 617 939 752 o adreça electònica info@wifirapid.es.

Dades en formularis

Tractem de manera confidencial la informació personal que ens facilites per mitjà dels formularis i registre d'aquesta web, telèfon, correu electrònic o xarxes socials. Només utilitzem les dades personals oferides pels formularis amb la finalitat de donar resposta a la teua consulta o sol·licitud. Usem de les dades oferides en el contracte d'alta del servei, on aquestes seran resguardades en un compte de client i seran utilitzades amb la única finalitat de formalitzar la sol·licitud de petició de contracte.

Recollim dades introduïdes per l'usuari en la comprovació de cobertura, s'envia la informació obtinguda de google maps. Aquestes dades serveixen per obtenir un anàlisi de futures zones potencials. Aquests formularis apareixen per mitjà d'una finestra modal, i es troben tant en la pàgina de producte d'internet wifi i a la pàgina de contractació de tarifes.

No cedim dades a tercers

Com a norma general no cedim les teues dades a tercers. En cas excepcional només cedirem les dades en cas de demanda de les parts o ens siguen exigides per autoritas competents.

Tens dret, previa sol·licitud, a obtenir tota la informació sobre les teues dades personals emmagatzemades per nosaltes. Així com rectificar dades inexactes o sol·licitar ls supresió d'aquestes quan ja no siguen necessàries tenir-les emmagatzemades.

Drets a la teua privacitat

Pots exercir els teus drets per mitjà de les dades de contacte oferides indicades més abaix.

Mitjans de contacte