En WifiRàpid ens prenem seriosament les teues dades personals, i volem informar-te amb tot detall el tratament de les teues dades en la nostra organització.

El responsable del tractament de les dades segons la normativa es WifiRàpid, S.L., situat al carrer Major, 92 de la població de L'Ènova amb codi postal 46669.

Pots contactar amb l'empresa per mitjà del número de telèfon 617 939 752 o adreça electònica info@wifirapid.com.es.

Tractem de manera confidencial la informació personal que ens facilites per mitjà dels formularis i registre d'aquesta web, telèfon, correu electrònic o xarxes socials. Només utilitzem les dades personals oferides pels formularis amb la finalitat de donar resposta a la teua consulta o sol·licitud. Per a tindre una identificació i oferir una millor atenció als nostres clients ens usem de les dades oferides en el contracte d'alta del servei, on aquestes seran resguardades en un compte de client.

Recollim dades dades introduïdes per l'usuari en la comprovació de cobertura, i els resultats obtinguts, d'aquesta manera recollim la informació per obtenir un anàlisi de futures zones potencials, tant a la pàgina principal com al formulari de petició d'alta.

Com a norma general no cedim les teues dades a tercers. En cas excepcional només cedirem les dades en cas de demanda de les parts o ens siguen exigides per autoritas competents.

Tens dret, previa sol·licitud, a obtenir tota la informació sobre les teues dades personals emmagatzemades per nosaltes. Així com rectificar dades inexactes o sol·licitar ls supresió d'aquestes quan ja no siguen necessaries tenir-les emmagatzemades.

Pots exercir els teus drets per mitjà de les dades de contacte oferides indicades més abaix.